Laenud kui osa Eesti majandusest

Eesti keskmist palka ja igapäevaseid kulutusi arvestades on laenamine paljude inimeste jaoks pea ainuke võimalus toimetulemiseks – vastasel juhul jäävad paljud elutähtsad ostud lihtsalt tegemata. Üldiselt kasutavad enamus inimesi selleks kõige lihtsamalt kättesaadavaid laenuteenuseid – nagu näiteks kiirlaenufirmade poolt pakutavaid. Põhjuseid selleks, miks suur osa inimesi just selliseid laenusid kasutavad, on mitmeid ja erinevaid. Kellel ei ole võimalik suurematest laenufirmadest laenu saamiseks nõutavaid pangaväljavõtteid esitada või siis ei paku pangad võimalust võtta laenu väiksemas summas. Oma osa mängib siinkohal ka laenutaotlemise protsessi keerulisus – pangast laenu saamine on üldjuhul pikk ja komplitseeritud protsess, samas kui kiirlaenu saamine on tehtud nii lihtsaks ja mugavaks, et paljudel juhtudel ei pea selleks isegi kodust lahkuma.

Kiirlaenude kohta ülevaatliku info saamiseks ja erinevate pakkumiste analüüsimiseks on mugav kasutada Laenud247 veebilehte.

Laenu taotlemisel on suur roll ka inimese sotsiaalsel staatusel, haridustasemel, töökohal ja sissetulekutel. Kurb tõde on siinkohal see, et suur protsent Eesti inimesi ei saa ametlikku palka, vaid elatub juhutöödest. Ka selline olukord paneb neid aeg-ajalt kiirlaenufirmade poole vaatama –  äraelamiseks raha napib ning väiksemate summade laenamisel ja eelnevate maksuvõlgade puudumisel kiirlaenufirmad inimese tausta just ülemäära palju ei uuri. Kahjuks leidub selles kategoorias ka neid, kes sellist vähest kontrolli ära kasutavad, end lõhki laenavad ning laenu tagastada ei suuda. Laen on siiski finantskohustus ning inimene peaks oma võimeid ja võimalusi enne laenu võtmist adekvaatselt hindama. Laenamine on nii mugavus kui paratamatus – ühelt poolt on vajalikke asju, mida on mugav soetada koheselt nende eest täies mahus tasumata, teiselt poolt tuleb ette ka selliseid hädavajalikke oste, mis koheseks täielikuks finantseerimiseks liiga kulukad on (pesumasin, pliit, auto jne.).

Tänapäeval on levinud “kaasaegne vanasõna“, et elu ise sunnib inimesi laenama. Kui üks laen on lõppemas, ei tasuks siiski veel kergendatult hingata, kuna elu paneb inimesi tihtipeale sellistesse olukordadesse, kus kohe tekib vajadus uue laenu järele. Leidub neid, kes nimetavad laenamist ka sõltuvuseks, aga ka neid, kes mõistavad laenamise vajadust ning suhtuvad sellesse kaine mõistusega. Käitumismallid laenamise suhtes kujunevad välja väga erinevalt – kas siis konkreetsest olukorrast või kergemeelsusest ajendatuna, a la mis see paar lisaeurot kuus siis ära ei ole.  Suuremad laenud kujutavad endast ka pikemaajalisemaid kohustusi ning eeldavad inimestelt ka mõningast „selgeltnägemist“ oma suutlikkusest ka tulevikus laenu tagasi maksta. Seega olgem laenamisel ettenägelikud, mõistlikud ja mõistvad!