Miks on tähtis lugeda lastele unejutte?

Lapsevanemana loed sa kindlasti oma lastele unejuturaamatuid. Selle juures ei pruugi sa taibatagi, kui tähtsad need unejutud võivad olla. Ühelt poolt on raamatu ettelugemine vajalik sinu lapse enda lugemisoskuse ja loovuse arendamiseks, kuid teisalt on see ka eriline aeg, mil sina ja su laps saate nautida raamatute seltsis teineteise seltskonda ning jagada teineteisele armastust ja tähelepanu. Need on hetked, mil luuakse palju ainult sind ja sinu last puudutavaid mälestusi. Peale selle saab laps ettelugemisel oskuse pöörata tähelepanu raamatu sisule, tegelaskujudele, sündmustikule ning oskuse märgata õppetunde, mida etteloetud raamatud endas sisaldavad.

Väga paljud lastega töötavad spetsialistid soovitavad unejutte juba sellepärast, et raamatute ettelugemine on hea võimalus saavutada lapse päevas väga vajalikku rutiini. Nii vanemad kui ka lapsed elavad üldiselt väga kiiret elu. Enamikel peredel on  terve päeva jooksul palju kohustusi, nagu näiteks töö, kool, hobid, töö- või klassivälised tegevused, kodutöö, söögivalmistamine jms. Kui päev hakkab lõppema, võivad nii vanemad kui lapsed saada lohutust teadmisest, et kätte on jõudmas kvaliteetaeg, mil saab koos olla. Ja kuna lapsed vajavad arenguks nii väga päevarutiini, siis miks mitte tekitada seda huvitavaid raamatuid lugedes.

Proovi olla oma lapsega nii päeva alguses ka kui päeva lõpus, see on hea viis temaga lähedustunde tekitamiseks. Kui sa sead sihiks, et lugeda oma lastele unejutte, viib see erilise sideme tekkimiseni sinu ja lapse vahel. Lugedes raamatuid, on see hea viis alustada vestlusi tegelaskujudest, nende iseloomudest, kuidas nad üksteist mõjutavad, paikadest, millest juttu, samuti väärtustest, mis jutust avalduvad. Raamatute teemal rääkimine on hea võimalus kuulda oma laste arvamusi ning vastupidi- lastel omakorda on vajalik teada lapsevanema arvamust jutu probleemidest ja lahendustest. Tänu sellisele lihtsale vestlusele õpid sa tundma oma last ja annad mõista oma ootustest ja soovidest seoses lapse käitumisega.

Unejuttude lugemise tähtsus seostub ka lugemiseks ettevalmistusega. Oleks eriti hea, kui loed ette väikelastele. Väikelapseea ajal kasvab ja areneb lapse aju kõige enam. Lapsed peaksid saama uurida ja avastada nii palju raamatuid, sõnu ning hääli kui võimalik, sest nii arenevad nad teksti mõistmise ja lugemise meistriteks. Kuna lapsed kuulavad, kuidas sa neile raamatut ette loed, näevad nad ka sõnade kirjapilti, kuulevad hääldust ja täiendavad oma sõnavara. Kõik eelnimetatu on absoluutselt oluline, tagamaks lapse edukat arengut raamatute lugemises siis, kui laps eakohaselt on valmis iseseisvalt lugema.

Hariduse ja suhtlemise juurde kuulub mõistmine ja loogika. Kui lapsed kompavad  unejuttude kaudu maailma, arenevad niimoodi ka nende maailmast arusaamise ja loogilise mõtlemise oskused. Lapsed õpivad jutu osi, nad õpivad ennustama, mis jutus võiks juhtuda, nad õpivad kindlas järjekorras taaselustama sündmusi, mida nad raamatutest on kuulnud. Nad õpivad samuti oskust siduda ning mõista väljamõeldud tegelasi ja kujuteldavaid sündmusi eluliste situatsioonidega. Kui sina lapsevanemana aitad unejuttude lugemisega kaasa oma lapse loogilise mõtlemise arengule, oled sa talle terveks eluks ehitanud väga kasuliku haridusliku vundamendi.

Enamik raamatuid, mis on mõeldud lastele, sisaldavad tugeva annuse moraaliteemasid. Need positiivseid väärtusi peegeldavad teemad näitavad, mis on elus tõeliselt oluline ning kuidas inimesed peaksid kohtlema ennast ning ümbritsevaid. Me soovime vanematena, et meie lapsed kannaksid endas sama väärtussüsteemi, mis on meis endis. Arvestades seda, et lapsed on pidevas kasvamises, on mõnedel hetkedel raske selgitada, missuguseid ootusi ja väärtusi vanemad neilt ootavad. Seega ongi hea, et raamatute lugemine ja nendest rääkimine toob väärtused ja väikestele inimestele seatavad ootused lastele endile lähemale.

Meelita oma laps lugema

 1. Kui sa aitad oma lastel muuta lugemine naudinguks, on see üks tähtsamaid asju, mida sa vanemana saad talle anda ja selle poole püüdlemine on väärt kogu seda aega ning energiat, mis selleks kulub.
 2. Lapsed õpivad lugemisoskust küll koolis, kuid tihti seostavad nad lugemist töö, mitte naudinguga. Selle tulemusel kaotavad nad kire raamatute vastu. Kuid just nimelt see kirg- uudishimu ja huvi-  on nurgakivi selleks, et kasutada lugemist ja sellega seotud oskusi edukalt päriselus.
 3. Parim viis julgustada oma lapsi raamatuid armstama on lugeda neile valjult ette ning mida varem sellega alustada, seda parem. Isegi paarikuune beebi oskab vaadata pilte ja kuulata sinu häält.
 4. Muuda raamatute ettelugemise aeg sinu ja lapse eriliseks ajaks, mil sa saad nautida lugu ilma televisiooni või telefonide segamiseta. Sa võid avastada, et hästi kirjutatud lasteraamatud on samasugused maisupalad sulle endalegi, nagu nad sinu lastele on.
 5. Ära unusta võtmast aega selleks, et isegi kui su lapsed oskavad juba ise lugeda, loe neile ikka valjusti ette. Sel ajal julgusta neid, et nemad ka sulle vahel ette loeksid. Selline jagatud lugemine tugevdab su laste huvi raamatute vastu.
 6. Kui kodus su ümber on raamatud, ajakirjad, ajalehed, aitab see lastel näha, kui lihtsalt on lugemine osa igapäevaelu rutiinist. Sinu enda pidev lugemine ja selle nautimine tugevdab veelgi seda arusaama.
 7. Kui su lapsed on väga väikesed, on hea idee alustada nende jaoks koduraamatukoguga, isegi juhul, kui selleks on planeeritud vaid riiul-kaks. Vaata, et ka kõige väiksematele lastele on mõned neile eakohased raamatud vabalt kättesaadavad.
 8. Lase eakohaseid raamatuid kasutada isegi väikelastel. Lubades pisikestel katsuda, nuusutada, isegi maitsta, lased sa neil tekitada raamatutega oma tugeva suhte.
 9. Nii kuidas sina raamatutesse suhtud, mõjutab lõpuks see ka sinu laste suhtumist raamatutesse. Lapsed imiteerivad käitumist: kui sina eeskujuna naudid lugemist ja hoolitsed raamatute eest austusega, siis väga suure tõenäosusega teevad nemad samamoodi.
 10. Kui sa neile valjult ette loed, vali raamatud, mis teile mõlemale meeldiksid.  Kui raamat tundub mingil põhjusel ebameeldiv, pane see ära ja tee uus valik. Üks soovitus on jälgida, missugused raamatud saavad lastekirjanduse auhindu. Paljudes lasteraamatukogudes on soovitusriiulid, mida lugeda soovitatakse- ühesõnaga on võimalik saada päris palju abi ja nõuandeid raamatuvaliku jaoks.
 11. Kui su lapsed on kooliaealised, pea meeles, et kooliraamatukogu on suurepärane kõikide teadmiste ja erinevate materjalide allikas. Julgusta oma lapsi, et nad tooksid kooliraamatukogust koju raamatuid, mis oleksid nii meelelahutuseks kui ka õpingute toetuseks mõeldud.