10 põhjust, miks peaks oma lastele raamatuid lugema

Mis on kõige olulisem asi, mida sa tahaksid oma lapse juures arendada? Kui sa kuulud enamuse hulka, siis arukus on kindlasti top10-s. Me kõik tahame tarku, helgeid lapsi, selleks me veedamegi niipalju aega valides lapsele sobivat kooli ja kontrollides, kas meie lastel on ikka parimad õpetajad. Kuid tuleks aru saada, et lapsevanemana, muutes raamatud oluliseks osaks meie laste elus, on meil võimalus tõsta laste potentsiaali.

Me kõik teame, et lastele raamatute lugemine on kasulik. Aga kas olete kursis, kuidas see täpselt kasulik on? Missugust positiivset mõju avaldab see mudilastele või koolieelikutele? Järgnevalt räägimegi ettelugemise positiivsest mõjust kahe- kuni viieaastastele lastele.

1. Tugevam side lastega.

Laps on  pidevas liikumises- mängib, jookseb ja uurib oma ümbrust. Kahekesi voodis lamades saad aja maha võtta ja meenutada neid aegu, kuidas ta beebina sinu kaisus oli. Selle asemel, et teha sellest ülesanne, saab lugemisest tegevus, mis teid kahte lähedasemaks muudab.

2. Edukus koolis.

Üks suurimaid kasutegureid lastele ettelugemises on kindlasti laste õppimisvõime suurendamine. Paljud uurimused on näidanud, et kui lastele on enne kooli raamatuid ette loetud, siis nad saavad ka koolis paremini hakkama. See tekitab õppimiseks tugeva pinnase ja aitab paremini hakkama saada kõigis õppeainetes, sest nad suudavad teksti paremini mõista ja analüüsida.

3. Oskus paremini kõneleda.

Kogu mudilaseea õpib laps hääldust ja põhilisi vestlusoskusi. Kui laps ei oska veel lugeda, kuid võtab siiski raamatu lahti ja laliseb või loeb oma väljamõeldud lugusid, tähendab see väga tähtsa oskuse õppimist. “Mängult lugemine” annab tugeva põhja päris lugemisoskuse õppimiseks.

4. Lugemise põhioskuste õppimine.

Lapsed ei saa sündides lugemisest kui tegevusest aru, et tuleb lugeda vasakult paremale, et tekst on sõnadest erinev. Varajase lugemise üheks suurimaks kasuks ongi põhioskuste kinnistamine.

5.Paremad suhtlemisoskused.

Lugedes väikestele lastele raamatuid ette, on palju suurem tõenäosus, et nad oskavad ennast paremini väljendada ja mõistavad teisi lapsi paremini. Jälgides suhtlemist tegelaste vahel raamatus ja ka kontakti sinu ja lapse vahel lugemise ajal, õpib sinu laps väärtuslikke suhtlemisoskusi.

6. Keele omandamise võime.

Varajast ettelugemist on seostatud parema keelte omandamise oskustega, nii emakeele kui võõrkeelte puhul.

7. Loogiline mõtlemine.

Veel üks oluline raamatutest saadud oskus on aidata lastel aru saada abstraktsetest asjadest, kuidas rakendada loogikat erinevates situatsioonides, leida põhjuse ja tagajärje seos ja osata olukordadele hinnanguid anda. Kui sinu laps saab piisavalt vanaks, õpib ta neid oskuseid reaalses elus kasutama.

8. Uutele kogemustele reageerimine.

Kui sinu lapse elus on mõni oluline sündmus või stressirohke sündmus, siis sarnase situatsiooniga loo ettelugemine aitab tal sündmusega reaalelus paremini toime tulla. Näiteks esimese koolipäeva kohta raamatute lugemine aitab tal selle keerulise päevaga kergemini toime tulla ja näitab, et väike muretsemine on tavaline.

9. Parem keskendumisvõime ja distsipliin.

Väikesed lapsed võivad loo rääkimise ajal muutuda rahutuks, kuid mida tihedamini ettelugemist  juhtub, seda paremini õpivad nad keskenduma. Lugude paremini mõistmisega kasvab ka nende enese distsipliin, pikem tähelepanuvõime, suurem mälumaht- see kõik aitab sinu last edasises elus.

10. Lugemine on lõbus.

Varajane lugemine aitab lugemisest teha ajaviite, mitte kohustusliku ülesande. Lastel, kellele on varajasest lapsepõlvest ette loetud, on suurem tõenäosus valida ka tulevikus meelelahutuseks raamat, mitte arvutimäng või televiisor.